post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и кметът на община Русе Пламен Стоилов подписаха договор за безвъзмездното прехвърляне на 100% от активите на „Летище Русе“ ЕООД на община Русе.

Прехвърлянето на летище Русе към община Русе стана възможно след решение на Министерския съвет от 19 декември 2014 г. Чрез стопанисването и управлението на летището в Русе от общината ще се удовлетворят интересите на местната общност.

Община Русе многократно е изразявала сериозен интерес за придобиването на летище Русе, тъй като местоположението на аеропорта е стратегическо за града и дава възможности за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари, както за възстановяване на дейността на летището и създаването на работни места.

Вижте още: Летището в Щръклево преминава в собственост на община Русе

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *