post

Подготвени са промени в закона за водите, които предвиждат да се въведе единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения и това ще бъде Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Нейна отговорност ще бъде да контролира състоянието на съоръженията, да издава предписания на собствениците и операторите на тези съоръжения. Това каза в предаването „Седмицата” на Дарик министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

С промените се въвеждат по-строги отговорности, ясно разграничаване на функциите, отговорностите на собствениците и операторите на язовирите също с цел да се гарантира доброто им техническо състояние.

Министърът напомни, че са били предприети спешни мерки по отношение на язовирите с неизяснена собственост. За два месеца е установена собствеността на 253 от 268 язовира, които са били с неясен собственик, а контролът над останалите петнадесет поеха областните управители. Част от язовирите с неясна собственост се оказали общински, част от тях – на частни арендатори. На територията на страната има 2800 язовира, като от тях около 2200 са общински, а останалите са държавна собственост.

Василева каза още, че в новата ОП “Околна среда” са заложени 120 млн. лева за мерки, свързани с адаптацията към измененията на климата, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Останалите средства, които са необходими могат да се осигуряват според възможностите на бюджета, чрез Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, както и по линия на европейския фонд “Солидарност”. Междуведомствената комисия обаче разполага с ограничен ресурс и приоритизира обектите, а са представени повече искания за финансиране, обясни тя.

Министърът посочи, че областните управители и кметовете на населените места, засегнати от последните наводнения, са инструктирани как да си подготвят документите, за да кандидатстват за подпомагане от фонда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *