post

Стоителствот на пътя Пловдив – Асеновград ще се финнсира по линия на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“. До одобряване на програмата от Европейската комисия и получаването на необходимото одобрение за пътните проекти, които да се финансират по нея, държавният бюджет ще осигури пари за стартиране на проекта. Това съобщи на брифинг в Пловдив министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. По думите близо 12 млн. лв. са необходими само за разширението и рехабилитацията на тази пътна отсечка.

Друг пътен проект в региона, който чака своето дългогодишно решение е изграждането на мост за безконфликтно преминаване на прелеза за Хисаря. За целта обаче пътят трябва да се прехвърли към републиканската пътна мрежа, за да може Агенция пътна инфраструктура да се заеме с проекта.

Третият проект, който тази година може да търси своето решение през тази година, е пътят Пловдив – Поповица, допълни министър Павлова.

Регионалният министър посочи, че през новия програмен период община Пловдив има запазен бюджет от 98 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“. С тези средства ще продължи изграждането на градска среда, надграждане на проекта за градски транспорт, подобряване на публичната и общинската инфраструктура. Извън този ресурс до 2020 г. общината може да кандидатства и по други финансови инструменти. За отминалия програмен период по различни проекти Пловдив е усвоил 170 млн. лв., допълни министър Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *