post

Европейска централна платформа ще предава информация от всеки един от Търговските регистри на всяка държава членка до компетентните регистри на друга държава членка в съответната езикова версия. Това предвиждат промените в Закона за търговския регистър, които бяха приети от парламента на първо четене. Законопроектът транспонира изискванията на европейска директива по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри, предаде БТА.

Въвеждането в действие на системата за взаимно свързване на регистрите изисква държавите членки да разработят интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне работа. Затова и предложената начална дата на действие на промените е 1 януари 2017 година.

Измененията в закона предвиждат още Агенцията по вписванията да определя единен идентификационен код само за търговците и техните клонове, за клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър. За други лица и структури, подлежащи на вписване, ще се определя персонален идентификационен код.

Предвидени са и промени в съпътстващото законодателство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *