post

Надяваме се до началото на декември проектът за Северната скоростна тангента на Соя да бъде завършен. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която направи символична първа копка за изграждането на проекта. 17 километровото трасе е на стойност 180 млн.лв. и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

„Аз възприемам тази тангента като вътрешно околовръстно шосе на града, което ще свързва не само кварталите, но ще даде възможност трафикът, който минава през и около София да бъде изведен, с което ще осигурим безопасно движение и сигурност на гражданите“, посочи министърът. Тя обясни, че по протежение по тангентата ще има 18 съоръжения като пътни връзки, пътни възли, които ще осигурят по-добра връзка на хората от районите.

Съоръжението осъществява  и свързването на София с четири автомагистрали: автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Люлин (Западната дъга) и бъдещата автомагистрала „Калотина“. С изграждането на Тангентата ще се осигури връзка между няколко европейски коридори – от и с Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия. Изграждането на това сложно като изпълнение пътно съоръжение ще доведе до равномерно разпределение на трафика между новото трасе и Софийския околовръстен път и ще допринесе за намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии, отделяни до момента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *