post

Възстановени са насърчителни мерки по 13 инвестиционни проекта за стимулиране на българския бизнес, който работи за износ в чужбина, съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски. Чрез Агенцията за експортно застраховане се осигуряват застрахователни пакети за фирми, които работят със страни извън Евросъюза, посочи Лукарски, цитиран от БНР.

Българската агенция за експортно застраховане изработи няколко нови застрахователни продукта, насочени към подпомагане на малките и средни предприятия без опит в износа. Застраховане на политическия риск в трети страни, а за големите предприятия – застраховане на политическия риск.

Основно става дума за инвестиции в трети страни, които са с политически нестабилна обстановка, а в същото време предлагат сериозни възможности за развитие на пазарите и за атака от страна на малки и средни предприятия и на други български фирми по отношение инвестиране на тези пазари, каза министърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *