post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и заместникът ѝ Иван Аспарухов, заедно с представители на други държавни и общински институции откриха три сгради от Център за настаняване от семеен тип в Мездра. В него ще бъдат настанени 40 деца с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, за които ще се грижи персонал от 33 души, специално обучени за работа с тях.

Преди пет години взехме решение Оперативна програма „Регионално развитие“ да отдели 100 млн. лв. за изграждане на инфраструктура с по-добри условия за децата, лишени от родителски грижи, и за деца с увреждания. България, обикновено е лошото дете на ЕС, но този път първи направихме програма с кръстосани мерки със социалното министерство, които пък обучиха хора да полагат специализирани грижи за децата. Смятам, че постигнахме много добър резултат. Това каза министър Павлова при откриването на центъра. Тя уточни, че от 2010 г. досега са построени 127 ЦНСТ, 33 защитени жилища и вече има място за 1700 деца.

Община Мездра е бенефициент по проект „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, финансиран от ОПРР 2007-2013 г. Стойността на договора е 2,7 млн. лв. Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съобразена с нуждите на населението в община Мездра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *