post

Oбщо 194,5 млн. евро ще бъдат отпуснати по ОП “Региони в растеж” за ремонт на около 600 км от републиканската пътна мрежа, съобщава „Монитор”, позвавайки се ан информация от строителното министерство. 12,2% от сумата по приоритетната ос „Регионална пътна инфраструктура” се падат на националното съфинансиране.

Според МРРБ за около 250 км има възможност да се кандидатства веднага щом одобрят европрограмата. За тях вече са изготвени инвестиционни проекти. До края на годината има шанс да стане ясно кои отсечки ще се изпълняват със субсидии от Брюксел, като работата по някои от тях може да тръгне още през 2015 г.

Бенефициент по приоритетната ос е Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Сумата на средствата за регионална пътна инфраструктура е втора след тази за устойчиво градско развитие. По най-груби сметки по старата ОП „Регионално развитие” досега са инвестирани 720 млн. лв. в рехабилитацията на 940 км второкласни и третокласни пътища.

В момента върви реализацията на най-големия пътен проект по програмата – изграждането на Северната скоростна тангента на София. Обектът е на стойност 235 млн. лева и първо бе в ОП „Транспорт”, но впоследствие, за да се спасят от неусвояване повече пари по ОПРР, беше прехвърлен към регионалната програма. След това обаче започна сагата с отчужденията и строителството на аутобана се забави с повече от година. Сега трябва да се изпълнява експресно. Според пътни експерти е малко вероятно проектът да бъде реализиран изцяло до края на годината, когато изтича срокът за изпълнението му според европравилата. Най-вероятно ще се иска от ЕК удължаване на срока за усвояване на евросубсидията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *