post

Частните пенсионни дружества могат да инвестират част от активите си в изграждането на отсечки от автомагистрали, но при гарантирана доходност от минимум 5 на сто. Според вицепремиера Ивайло Калфин няма законодателни пречки фондовете да инвестират чрез консорциуми, но няма как държавата да гарантира техните приходи, предаде БНР.

В същото време те очакват, че държавата ще даде гаранции. Това донякъде нарушава европейските правила, според които е забранено да се гарантира печалбата, на който и да било частен инвеститор, смята Калфин.

В законодателните промени, подготвяни от Комисията за финансов надзор се предвижда създаване на т.нар. “мултифондове” – т.е. дружеството, което управлява пенсионен фонд да дава различни инвестиционни опции с по-висок или с по-нисък риск.

Според Калфин могат да се включат и инструменти, свързани с инфраструктурата и всеки да преценява какъв риск би искал да се поема с парите, които се натрупват за пенсия.

Вицепремиерът съобщи, че следващата седмица заедно с финансовия министър Владислав Горанов ще предложат пакет от промени за окончателно обсъждане преди внасянето му в Народното събрание.

Той ще включва всички елементи на пенсионната реформа – промени, свързани с възраст, стаж, различна стъпка за изравняване, осигурителни вноски, съотношението между частни пенсионни фондове и НОИ и плащанията от тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *