post

Децентрализацията е основен инструмент за стабилизиране на българската икономика. Тя ще даде свобода на местната власт и бизнеса, ще им отвори пространство за развитие. Децентрализацията ще повиши и полезната конкуренция между общините”. Това каза Изпълнителният председател на Българска стопанска камара Божидар Данев по време на дискусионната среща “Състояние на българската икономика – реалности и очаквания през 2015 г.”, организирана от Българската стопанска камара.

Според Божидар Данев, има драматичен нов поток от емигранти, а над 2 млн. души са напуснали България през последните години. Според него, най-проблемните фактори за правене на бизнес в страната са корупцията, неефективната държавна администрация и достъпът до финансиране. Положителните тенеденции са процесът на погасяване задълженията на държавата към бизнеса, ускоряването на върщането на ДДС и акцизи и намаляването на броя на регулаторните режими. Негативните тенденции са непазарна намеса в енергийния сектор, изменението на МРЗ, ръст на минималния осигурителен доход и нарастването на външната задлъжнялост.

Данев бе категоричен, че ако България не е в Шенген, няма да има инвеститори. Според него, реформите в съдебната система са само намерения. “50 на 100 от състава на ВСС се определя от политици”, каза Данев. Той допълни, че основната причина, поради която не сме в Шенген, е съдебната сиситема. Според доклада на ЕК за изпълнение на препоръчките за 2014 г. България бележи ограничен напредък в намаляване на административната тежест, има слаби икономически резултати в периода след кризата и нисък потенциал за растеж поради сложната и нестабилна нормативна уредба. Препоръките на ЕК са за задълбочена външна оценка на стабилността на финансовия сектор, премахване на бариерите пред развитие на пазара на труда, стабилизиране на бизнес климата с цел привличане на инвеститори, включително реформи в сферата на енергетиката, инфраструктурата, съдебната система, административното обслужване, пенсионната система и здравеопазването, както и повишаване на събираемостта на местните данъци.

“Всички политици говорят за структурни фондове и обществени поръчки, а не за инвестиции. Решението е децентрализация на бюджета. Повече пари за общините и местната власт и влизане в Шенген”, каза Данев. По думите му, през последните 15 месеца в България има дефлация и девалвация. Той посочи още, че от 1997 година до 2002 година има 1 млн. и 200 хил. по-малко заети и осигурени лица. За периода 2008-2013 година са със 100 хил. души по-малко. Безработицата в страната за миналата година е 11,5%, сивият сектор е между 25-30%.

Данев посочи още, че България е с най-ниските заплати в ЕС. Причината е, че няма производство. Наблюдава се тежка емиграция и обезлюдяване. По думите му има тотална загуба на доверие към осигурителната система, а промените в нея са инцидентни. Според него положителните страни на сегашното управление на държавата е ,че има различен тип на политическа култура. “България получи международно признание. Друга положителна оценка е размразяването на еврофондовете и за първи път ЕС бе запознат с енергийните проблеми на страната ни”, каза Данев. Според него отрицателните неща в сегашното управление са, че няма сериозни реформи. “Пренебрегват се процедури по вземането на важни решения. Не се посочват реалните причини и виновниците за наводненията. Има дефлация поради драстичното спадане на цените на петрола и пшеницата. Тя продъжлава вече 18 месеца. Липсват реформи в енергетиката”, каза Божидар Данев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *