post

Да се отнеме правото на държавата да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизирани дружества при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, реши парламентът. Депутатите подкрепиха на първо четене промяна в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, която отхвърля досегашен текст, съдържащ тази мярка срещу некоректните приватизатори. Промяната се прави по искане на Европейската комисия, съобщи iNews.

Според правния анализ на ЕК с прилагането на тази разпоредба България нарушава правата, с които се ползват инвеститорите от ЕС, тъй като предвижда възможността при неизпълнение на задълженията по приватизационен договор държавата да учреди ипотека и наложи други обезпечителни мерки не само върху имуществото на купувача, но и върху имуществото на приватизираното дружество. При това – независимо от размера на участието на купувача в капитала на дружеството, гласят мотивите правителството, което е вносител на проекта.

ЕК е отхвърлила като неоснователни аргументите на България в защита на действащата разпоредба и държавата, като страна-член на ЕС е поела ангажимента за законодателната промяна.

Парламентарната левица гласува “против” поправката в закона. В отрицателен вот след гласуването депутатът от БСП Румен Гечев заяви, че приемането на изменението означава, че се работи против интересите на данъкоплатците и българското общество. Между първо и второ четене на закона той ще поиска цялата документация на преговорите с ЕК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *