post

Сделките с офиси продължата да заемат водещо място в общия обем транзакции с недвижими имоти с 44%, показва анализ на Colliers International. следвани от търговски площи с 48 лрд. Евро (22%). Най-голямо увеличение в инвестиционните обеми отбелязват хотелите  с 15 млрд. евро (+30%) и индустриалните имоти с 24 млрд. евро (+27%). През 2014 г. европейските инвестиции в недвижими имоти са достигнали 213 млрд. евро или с 13% повече в сравнение с 2013 г. Общата стойност на инвестициите през последното тримесечие на годината възлиза на 68 млрд. евро, 52% от които са от транзакции между различни държави.

Лондон запазва атрактивността си за международните инвеститори, които търсят сигурни доходи, като офисите в Централен Лондон водят класацията на предпочитанията им. Азиатските осигурителни компании увеличават инвестициите си в резултат на занижаването на ограниченията към инвеститорите от страна на Китай, последният пример за което е навлизането на пазара на Taikang Life. Най-значимата сделка е придобиването на финансовата зона на Canary Wharf  от Qatar Investment Authority и Brookfield  за 2,6 млрд. Жилищните имоти в Лондон също продължават да се радват на интерес от Азия и Близкия Изток, въпреки очакванията за стабилизиране на цените в сектора през 2015 г. Налице са и редица алтернативни сегменти, привличащи внимание, включително студентските общежития.

В последно време в Холандия се забелязва подем при инвестициите в жилищни имоти с няколко реализирани продажби на портфолиа за близо 9 млрд. евро. Тези знаци на оживление окуражават и местният, и чуждият капитал да продължи да изследва възможностите в сектора.

Правителствата на Испания и Италия активно се освобождаваха от портфолиата си от държавни имоти на принципа продажба с обратно наемане,  за да оптимизират финансите си. В Испания, регионалното правителство в Андалусия продаде 70 офисни имота за около 300 млн. евро на американския фонд WP Carey. Тази транзакция е предшествана от други такива от страна на правителствените служби в Каталуния и Барселона в полза на AXA и Цюрих през миналата година и през 2013 г.

Докато в перфиерията на континента се наблюдават големи увеличения в инвестиционните обеми, в Италия, Португалия и Гърция нивото на директните инвестиции остава и се очаква да остане ниско, докато икономиките им не се възстановят.

През 2014 г. имаше повече активност от страна на САЩ, за която имаше принос и North Star Asset Management. Те стъпиха в Европа с покупката на портфолио от разнообразни имоти в осем държави за около 500 млн. евро, както и на 11 офиса, собственост на SEB за около 1 млрд. евро.  Тези фактори, заедно с раздвижването на пазара на търговски центрове в региона, показват, че Европа отново е в списъка на световнтие инвеститори, търсещи надеждни активи. Значимите сделки, сключени в сегмента във Франция, Италия, Испания, Обединеното Кралство, Белгия и Полша, демонстрират незатихващата притегателна сила на този тип имоти.

Горепосочените данни допълват информацията от Проучването на нагласите на световните инвеститори за 2015 г. на Colliers. В него се вижда ясно, че търговските центрове заемат второ място след офисите в предпочитанията на западноевропейските инвеститори. Изчисленията на Real Capital Analytics (RCA) показват, че размерът на инвестициите в търговски площи през 2014 г. надвишава 20 млрд. евро, в сравнение с 18 млрд. евро през 2013. Почти всички европейски пазари, вкл. Обединеното Кралство, Франция, Испания и Италия отчитат двуцифрен растеж на транзакциите през разглеждания период.

Инвестициите в пазара на бизнес имоти в Германия достигнаха 40 млрд. евро през 2014 г. или 53 млрд. евро, ако се включат транзакциите на пазара на жилищни имоти. Това е най-високият резултат отбелязван от финансовата криза насам и свидетелства за постоянния интерес към Германия като сигурна дестинация, предлагаща количество и качество на имоти, като към това се прибавя и необходимостта на някои германски фондове да се освобождават от активи. Най-голямото раздвижване през четвъртото тримесечие, в резултат на продажбите на редица офисни сгради на международни инвеститори, е във Франкфурт. Това го превръща в третият най-голям пазар на международни инвестиции през 2014 г. със сделки възлизащи на около 1,8 млрд. евро.

Във Франция през 2014 г. също се наблюдаваше растеж на инвестиционните обеми, които достигнаха 25 млрд. евро, но за разлика от Обединеното Кралство, интересът бе концентриран предимно върху Париж (75%).

Ричард Дивал, Директор международни капиталови пазари в Colliers, казва: „2014 г. отбелязва рекордно ниво на инвестиционните обеми от кризата насам, за което имат огромен принос Обединеното Кралство, Париж и периферни пазари като Испания и Холандия. Германия имаше силен старт, но слабо последно тримесечие, въпреки което продължава да бъде интересна на международните инвеститори. Започва да се наблюдава насочване на капитали и към второстепенни пазари в силните икономики в Европа като Обединеното Кралство и Германия, с изключение на Франция, където вниманието е само към Париж.

2015 г. ще продължи да бъде силна година за Европа взимайки предвид цикълът на развитие на пазара. Тя е на етап, в който привлича опортюнистичен капитал от целия свят, а същевременно е налице забавяне на Азиатската икономика и бързо възстановяване, и достигане на тавана на цените в САЩ. Геополитически теми като конфликът в Украйна, болестта Ебола и световният тероризъм продължават да имат тежест при взимането на инвестиционни решения, въпреки всичко недвижимите имоти ще запазят мястото си сред активите, които са интересни на инвеститорите. Ликвидността на някои европейски пазари ще бъде под въпрос, а глобалният фокус върху Обединеното Кралство и Париж като капиталови убежища ще се запази.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *