post

Олга Стоичкова от Sofia Airport Center е новият председател на  Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), стана ясно на първото заседание на Управителния съвет (УС). Като заместник-председател бе избрана Таня Косева-Бошова /ETC/. Останалите членове на УС са Адина Уелш /Експо 2000/, Мирослав Танчев /Мегапарк/ и Мавруполис Продромос /Риал Истейтс БГ/.

Асоциацията има цел да подпомага ефективната дейност на членовете си и да представлява интересите им пред държавни и общински органи, данъчна администрация, търговски банки, доставчици на комунални услуги и други трети лица; да налага добри пазарни практики и повишава професионализма на нeйните членове. Към момента в нея вече членуват 20 собственици на големи бизнес сгради в цялата страна с общо РЗП 600 000 м², като през 2015 година се очаква присъединяването на още нови членове.

И през тази година на фокус ще бъде предизвикване и поддържане на диалог с държавните и общински институции. Ще се направят опити за преодоляване на трудностите, с които големите инвеститори се сблъскват, при развиването на своята дейност в страната. Постъпки в тази насока са направени още през миналата, когато се постави въпросът за възстановяването на ДДС-то от инвестираната инфраструктурата, методиката за изчисляване на такса смет, необходимостта от облагородяване и удобни транспортни връзки в бизнес районите и др.

Идеалните цели на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради е да подпомогнат преструктурирането в българската икономика, така че да се отговори на изискванията на развиващия се с бързи темпове и едновременно с това непрестанно глобализиращ се световен пазар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *