post

Министерство на икономиката стартира подготовката на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове. Toва обяви при посещението си в Свободна зона Свиленград заместник-министърът на икономиката Любен Петров.

Индустриалните зони в България трябва да станат място №1 за инвестиции в Югоизточна Европа и инвеститорите в тях да имат икономическа и финансова сигурност, която може да се гарантира единствено със съвременна нормативна уредба, съобразена с европейските директиви, каза още заместник-министърът при среща с ръководството на зоната в Свиленград.

Той поясни, че Министерство на икономиката подготвя анализ на условията за инвестиране в подобни зони в съседни държави, както и на такива в други страни-членки на Европейския съюз. Целта е да се констатират добрите практики и да се подготвят законодателни и административни предложения за облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към бизнес в индустриалните зони у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *