post

Основната цел на Министерство на икономиката е подобряване на условията за бизнес в България чрез законодателни инициативи, административни мерки и средствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. По програмата очакваме до 2020 г. да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия и да бъде привлечен близо 2 милиарда лева частен ресурс. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров при официалното откриване в Плевен на завода за автомобилни кабелни системи “Електрокабел България”.

Производството е започнало на 12 януари 2015 г. с 30 работни места, в момента са 70 работници и служители, а до края на 2015 г. персоналът ще бъде 230 души. Заводът е построен на площ от 5000 кв.м.

Има възможност да бъде разширен на двойно по-голям терен. За три години ще бъдат инвестирани 4 милиона евро, а ако има търсене на продукцията му, ще бъдат вложени още толкова средства.

Предприятието е част от Нексанс груп със седалище в Париж. Фирмата-майка има производства в 40 държави с 26 000 души персонал, с оборот от 6.7 милиарда евро за 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *