post

Инвестиционните посредници, без предвидените в закона изключения, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв. Това записаха депутатите в промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, гласувани на второ четене, предаде БТА.

Оставащите до края на проекта текстове ще бъдат обсъдени и гласувани на следващата сесия на парламента, която ще започне на 22 април.

Инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и дейности, разписани в нормативния акт, но държи пари или финансови инструменти на клиенти, трябва да разполага с начален капитал не по-малко от 250 000 лв.

Ако в лиценза не е включено държането на пари или финансови инструменти на клиенти и не извършва инвестиционните, посредникът е необходимо да има начален капитал не по-малко от 100 000 лв.

Инвестиционният посредник е длъжен да разполага и с отдел за вътрешен контрол.

Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност предоставят цялата необходима информация на Комисията за финансов надзор за установяване спазването на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му и европейските регулации, както и за разследване на нарушения на тези изисквания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *