post

През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. Спрямо предходната година през 2014 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 41.4%, сочат данни на Националният статистически институт.

Увеличението на цената на нивите е с 14.0%, на овощните насаждения – с 1.6%, и на постоянно затревените площи – с 24.2%.

Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район – с 33.9%, и в Южния централен – с 32.8% През 2014 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 41 лв., което е със 7.9% повече спрямо 2013 година.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 16.7%, и на нивите – с 10.3%. От наблюдаваните категории земя единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%

През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район – 61 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в Югоизточния район.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *