post

Нов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност е разработила Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), стана ясно по време на специална пресконференция, на която присъстваха изп. директор на ведомството Ивайло Алексиев и Красимир Найденов, директор на Главна дирекция “Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия”.

Става въпрос за т.нар. “бели сертификати”, които вече работят в 17 страни от Европейския съюз. Белите сертификатии са ценни книги, които удостоверяват спестено количество енергия. Продуктът е предназначен за всички участници в енергийната верига, но най-вече за търговците на електроенергия и големите предприятия, съобщава Money.bg.

Белите сертификати са разработени да се търгуват на Българската фондова борса, като ако бъде създадена и енергийна такава у нас, то ще могат да намерят място и на нея, заяви Найденов.

Механизмът за реализиране на енергийна икономия включва първоначално обследване на сградите и съоръженията в тях и доколко те са енергоемки и ефективни. След това предприятията или големите многофамилни кооперации (жилищни блокове и т.н) извършват съответни мерки – саниране, използване на енергоспестяващи уреди и осветление, по-модерно оборудване.

След като тези мерки се извършват идват отново регистрирани в АУЕР фирми в областта на енергийната ефективност и установява направените икономии чрез т.нар одит за енергийна ефективност. За направените икономии се издавя бял сертификат, който може да се търгува към индустриални производители или търговци на топлинна, електрическа енергия или природен газ, които не са постигнали съответната енергийна ефективност.

Зад 1 бял сертификат стои икономия на 1 тон нефтен еквивалент, заяви Красимир Найденов. Той посочи, че очаква цената на тези сертификати да започне от около 300 лв. Търговците на електроенергия и топлоенергия също ще участват на пазара за бели сертификати, като те ще трябва да убеждават своите клиенти да реализират мерки за енергийна ефективност.

Ако клиентите на търговците на ток, каквито се очаква да бъдат всички потребители през следващата година, не реализират икономии на електроенергия или топлинна енергия или природен газ то търговците ще трябва да отговарят за това пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Така се създава ситуация, при която ако клиентите на даден доставчик на енергия не постигнат целите за енергоефективност, доставчикът им да търпи финансови санкции. Възможно е тези санкции да бъдат пренесени и към сметките на потребителите на дадения търговец. Това би означавало, че ако клиентите на даден търговец не са особено енергоефективни, ще трябва да заплащат и по-висока цена за електроенергията, която употребяват. Найденов посочи, че това е момент, който предстои да бъде разгледан в бъдеще, както от Народното събрание, така и от КЕВР.

Експертът от АУЕР защити белите сертификати, като посочи че те насърчават пестенето на енергия, а от там и по-малкото средства, които домакинствата ще плащат. Това ще доведе до повече налични средства за други нужди и повишаване на благосъстоянието на хората.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *