post

Правителството одобри финалната версия на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на блиц контрол на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Очакваме програмата да бъде одобрена през следващата седмица, допълни тя.

Министърът информира, че по окончателния вариант на документа са получени две групи коментари. Първата от тях касае въпроса дали да бъдат финансирани малките градове, а втората – дали да бъде подкрепено здравеопазването. Сегашният Министерски съвет взе решение да отстоява позициите и коментарите по програмата докрай, заяви тя.

Договорихме се, че запазваме отделна ос – втората в програма. Със 106 млн. евро от нея ще бъдат финансирани дейности за подкрепа на 28-те града. Считам, че постигнахме консенсус с Европейката комисия, каза Лиляна Павлова.

По отношение на другата ос – за здравеопазване, тя обяви, че 84 млн. евро ще бъдат инвестирани в пълно медицинско оборудване и закупуване на линейки за 170 центъра.

Министър Павлова напомни, че насоките за кандидатстване по новата оперативна програма са публикувани на интернет страницата на МРРБ.

Тя отчете, че по Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до този момент са подписани 644 договора с Българската банка за развитие, а регистрираните сдружения на собственици са над 2000.

Условията за кандидатстване по нея бяха облекчени по направени от граждани и Националното сдружение на общините предложения, обяви министърът. Винаги има по 1-2 апартамента, които провалят усилията на останалите. Затова с направените изменения вече допускаме участието и на блок секции, които обаче трябва да са поредни и да обхващат 50 на сто от сградата като първи етап от участието й в програмата, заяви Лиляна Павлова. Другата промяна дава възможност на сгради с 32 или 34 апартамента в лошо конструктивно състояние също да се включат в нея, каза още тя.

Регионалният министър обяви, че строителят на Лот 2 на АМ „Марица“ е обещал участъкът да бъде готов до края на месец май, а Лот 1 ще бъде завършен до края на октомври. Тя поясни, че строителството се следи непрекъснато, като служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ са непрекъснато на терен.

Имаме ангажимент да строим магистрали, а не да регулираме движението, каза министър Павлова по отношение на затруднения трафик през почивните дни. Със сигурност по време на празници се образуват „тапи“, независимо дали има или няма ремонти по пътищата, каза още тя и допълни, че този път има съвпадение на два ремонта с този, който се извършва на столичния бул. „Цариградско шосе“.

Във връзка с появилите се след зимния сезон дупки министърът обяви, че АПИ има ангажимент за да представи график за тяхното отстраняване в рамките на ресурса, който има за тази дейност.

В отговор на въпрос тя съобщи, че до 15 септември трябва да завърши ремонтът на пътя между Асеновград и Поповица. Рехабилитацията на Лот 27 Смолян-Стойките, която се финансира от ОП „Регионално развитие“, трябва да бъде завършена до края на годината.

Сериозна е ситуацията в резултат на свлачищата на територията на цялата страна, заяви министър Павлова и съобщи, че Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. в момента се актуализира и допълва.

Министърът информира, че свлачищата в нея са разделени на 4 групи – от аварийни обекти до превантивни дейности, като уточни, че само за извършване на аварийни дейности са необходими 500 млн. лв. Три са източниците на финансиране за справяне с последиците от тях – държавния бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, европейския фонд „Солидарност“ и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., в която са предвидени 40 млн. лв., посочи Павлова.

От всички проверени строежи, 3987 обекта от четвърта, пета и шеста категория, изпълнени в свлачищни зони, са без издадени разрешения за строеж. Общините и главните архитекти не се съобразяват със закона, заяви министърът. Това е много сериозно число, затова искаме драстични промени в ЗУТ. Настояваме при извършване на строителство в свлачищна територия да става само след укрепване и изграждане на канализация и то само ако свлачището не е активно, обяви Лиляна Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *