post

 

Системата за сертифициране DGNB е един от водещите в световен мащаб инструменти за планиране, изграждане и оценка на устойчиви сгради. Системата е от второ поколение и  постоянно се развива,за да насърчи устойчиво строителство още във фаза проектиране,  в колкото се може повече страни.

Предстои тридневно обучение през Юни за DGNB Консултанти – чудесен начин за всички архитекти, проектанти, инвеститори, производители на строителни материали да развият своите знания в сферата на устойчивата архитектура и строителство, както и да научат детайлно всички критерии за оценка на устойчиви сгради.

По време на курса ще бъдете запознати  в детайли с принципите на устойчивото строителство и  системата DGNB, как функционира тя и как се прилага, а това ще направи възможно да предоставите на вашите партньори много възможности свързани със сертифицирането и устойчивите сгради, сред които:

• Внедряване на аспектите на устойчиво строителство в процеса на проектиране

• Подобряване стойността на сградата на пазара

• Управление на риска

• Оптимизиране на процеса на проектиране и свързаните с него процеси

• Осигуряване на комфорт на обитаване и работа

Обучението е насочено към всеки, който желае да придобие професионална експертиза и знания по устойчиво строителство, както и да бъде разпознат на международния пазар – инвеститори, архитекти, урбанисти, експерти по енергийна ефективност, производители на строителни материали и професионалисти в строителния сектор, представители на банковия сектор и др.

След преминаване на обучението и успешно издържан изпит ще получите професионална квалификация DGNB Consultant и  ще бъдете включени в международна база данни от консултанти на DGNB.

Лектори ще бъдат лицензирани експерти от Германския Съвет за устойчиво строителство (DGNB) – създателите на  международната системата за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB.

Дейности на DGNB Консултанта:

• Консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на  предимствата на устойчивите проекти

• Консултации по всички етапи на сертификационния процес

• Разясняване на изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от нея

• Идентифициране на разликите между отделните варианти на системата

• Съдействие при избор на одитор

Всеки желаещ да се включи в международното обучение следва да отговаря на предварително определени условия, които можете да намерите тук.

Дата и място: 11-13 Юни 2015. Мястото ще бъде потвърдено в кратки срокове.

Обучението  ще се проведе на английски език.

Изпт: Изпитът ще се проведе  две седмици след курса и ще бъде администриран онлайн от DGNB. Изпитът включва въпроси и казуси по всички разгледани в обучението теми.

Посетете сайта на DGNB, за да получите повече информация за курса, както и за системата DGNB

За допълнителна информация, такси и регистрация: Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *