post

13,991 млн. лв. щети за държавата от нарушения при възлагането на обществени поръчки през 2014 г., показва отчетът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Наложените глоби за нарушенията са за едва 1,975 млн. лв.

От АДФИ отчитат, че за 5,951 млн. лв. от всички 13,991 млн. лв. са съставени 41 акта срещу 44 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред, съобщава econ.bg.

Инспекторите на ведомството са установили нередности при 924 от общо 2440 проверени през миналата година поръчки. В доклада на ведомството се посочва, че при по-голямата част от тях или при общо 508 такива са били установени нарушения на процедурата за възлагането им. Това включва неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване и други.

Заедно с това от АДФИ допълват, че при 416 от проверените търгове има неспазване на Закона за обществените поръчки, което включва нарушаване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и други.

“През 2014 година финансовите инспектори са установили нарушения на бюджетната и финансова дисциплина в размер на 14,184 млн. лв., за които органите на АДФИ ангажират административнонаказателна отговорност”, се посочва още в отчета на агенцията.

За изминалата година инспекторите на структурата са съставили повече актове за административни нарушения на физически лица, отколкото на юридически такива. При първите актовете са 981, а при вторите – 633.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *