post

Президентът на “Лукойл” Вагит Алекперов ще присъства на откриването на най-голямата чуждестранна инвестиция в България през последните години. На площадката на петролната рафинерия “Лукойл Нефтохим Бургас” в сряда ще бъде пуснат в експлоатация нов завод – Комплекс за преработка на тежки остатъци, на стойност 1.5 млрд. долара, или 2.6 млрд. лв.

Подобни инсталации има само в седем други страни, сред които са САЩ, Япония и Кувейт, пише “Преса”. Финансово инвестицията изпреварва досегашния лидер в класацията – американската компания “Ей И Ес”, която пусна през 2011 г. нова ТЕЦ край Гълъбово на стойност 2.35 млрд. лв.

Мегазаводът в Бургас е известен на специалистите с името Инсталация за хидрокрекинг на гудрона. Гудронът е най-тежкият остатък от преработката на петрол. Новата инсталация ще позволи максимално оползотворяване на скъпата суровина.

Извличането на високостойностни продукти от 1 тон нефт ще се повиши от 74% на 90%. При дълбочинната преработка ще се извличат повече дизелови горива и мазут със съдържание на сяра под 1%. Така значително ще се повиши конкурентоспособността на бургаската рафинерия на европейския пазар. В същото време производството ще отговаря на най-строгите екологични норми на Европейския съюз.

Строителството на уникалната инсталация започна през 2012 г. В Бургас пристигнаха огромни съоръжения. Най-голямото от тях беше реактор с тегло 1 656 тона и дължина 57 метра. Транспортирането на така наречените чудовища на “Лукойл” се превърна в световна атракция и беше заснето от Discovery и от National Geographic за поредицата “Мегазаводи”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *