post

Строителството и продажбата на имотите са важна част от икономиката на страната ни. От началото на годината има цялостно увеличение – не само в инфраструктурата, но и строителството на жилищни и промишлени сгради. Увеличението за първите три месеца на годината спрямо същия период на миналата година е шест пъти. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на конференцията “Успешни сделки с имоти”.

Работим в няколко направления, за да бъдем в услуга на гражданите и да подкрепим бизнеса, заяви министърът. Това са: финансиране и активно участие в доизграждането на инфраструктурата – пътна и железопътна мрежа, водоснабдяване и канализация, благоустрояване на населените места.

Инвестициите в благоустрояване и изграждане на довеждаща инфраструктура в големите градове по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат за над 1.5 млрд. лв., каза още министърът.

Развитието, дигитализирането, окрупняването и създаването на многофункционален кадастър в дългосрочен план ще улеснят сделките с имоти и ще съдействат те да бъдат осъществявани по най- прозрачен начин, заяви Павлова.

Разработените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър ще позволят вливането на картата за възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта. Това ще позволи покритието с кадастрална карта на територията на страната да бъде увеличено от сегашните 19 % до над 90%, отбеляза министърът.

За повишаване на сигурността и прозрачността на сделките с имоти ще съдейства обединяването на имотния и кадастралния регистър. За това ще съдейства и промяната на регистрацията в Агенцията по вписванията – предвижда се тя да се извършва по имотни партиди, а не по данни за собственика, каза Павлова и допълни, че за поетапната реализация на нормативните промени ще се разчита на активността и съдействието на Министерството на правосъдието.

Подкрепа браншът ще получи и чрез промените в Закона за устройство на територия. Поетапно ще бъдат намалени съгласувателните процедури и административната тежест, касаещи проектирането, планиране и разрешение на всички проекти в строителството, каза още регионалният министър

За първите три месеца от началото на мандата постигнахме съгласие и тепърва ще има идеи, свързани с промяна на Закона за устройство на територията, за които преди не срещнахме пълния консенсус, от една страна на Камара на строителите, от друга от страна на Камара на инженерите, посочи Лиляна Павлова. До края на годината ще има нов пакет промени в Закона за устройство на територията, с които допълнително ще бъде облекчен бизнесът, каза още тя и допълни, че ще бъдат задълбочени усилията в нетолерирането на незаконното строителство и по-ясното дефиниране на правомощията на местните власти в строителния процес.

Министърът отчете, че е напреднала реализацията на Националната програма за енергийна ефективност. Надявам се чрез нея да започнем дългия процес по обновяване на целия сграден фонд в страната, заяви Павлова. Тя обяви, че до края на годината се очаква предвидените по програмата 1 млрд. лв. да бъдат реализирани чрез конкретни проекти и през следващата година нейният обхват да бъде увеличен. Министърът изрази надежда тя да стане по-дългосрочна чрез нови гаранции към Българската банка за развитие, другите финансови институции у нас, както и чрез чуждестранни инвестиции.

Промените в Закона за енергетиката и Наредбата, свързана с изискванията за енергийна ефективност на сгради създават добър ред и регламентация на изискванията. Това създава конкурентни предимства за сектора. Средата, която създаваме, създава по-добри възможности за работа в него, заключи Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *