post

До края на тази година ни предстои да инвестираме още 58 млн. лева в подкрепа на градската среда като резервни проекти, които МРРБ е одобрило за 25 града на територията на страната. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на откриването на конференцията „Зеленият град – мечтан и реален“. Конференцията, която се провежда днес в София, е част от международната инициатива „Зеления град“, организирана за България от Съюза на ландшафтните архитекти, със съдействието на Посолството на Кралство Холандия и платформата De Groene Stad („Зеления град“).

„През новия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ е заложен ресурс от над 460 млн. лв., с който 39 български града ще имат възможност да изпълняват своите мерки в подкрепа на градската среда и устойчиво градско развитие, спазвайки подхода на интегритет“, обясни заместник-министър Николова. „Те ще се осъществяват на базата на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, така че да водят до стратегическа промяна на градовете и начина на живот в тях“, подчерта в изказването си тя.

Заместник-министърът се обърна с апел към проектантите и специалистите, които имат отношение към проектирането на градската среда, да бъдат по-смели и иновативни в проектите си през новия програмен период; да базират проектите си на дизайнерски решения, използвайки интересни настилки, водни площи, алпинеуми, ландшафтни тематични групи  и елементи на градското обзавеждане, които да създават усещане сред хората, че наистина влизат в един нов град.

„Този призив отправям и към всички възложители на обществени поръчки, които изпълняват основно общините: надяваме се възложителите да подкрепят такива иновативни решения, защото това е начина да постигнем по-добри резултати от всички средства, които се предоставят, както чрез Оперативните програми, така и по линия на транснационалните и трансгранични програми“, допълни Деница Николова.

Заместник-министърът напомни, че, освен секторните оперативни програми, програмите за трансгранично сътрудничество също предоставят възможност за финансиране на проекти за промяна на градски облик. Тя обясни, че трансграничните програми имат перо за опазване на природното и културно наследство и финансират екологични проекти и проекти за изграждането на зелена инфраструктура и устойчиво развитие на градската среда. „Всички те подкрепят развитието на зелени градове и ще допринесат за по-чиста околна среда и по-високо качество на живот, така че да се чувстваме по-добре в страната, в която живеем“,  подчерта Николова.

„Надявам се наистина, добрите практики, които ще бъдат представени днес, да имат своето отражение в бъдеще“, заключи заместник-министър Деница Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *