post

„Много е важно да определим точно предизвикателствата пред малкия и среден бизнес, за да можем да предложим такива политики, които да развият още повече потенциала на работодатели и мотивацията на работниците“. Това коментира зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на заседание в рамките на годишната сесия на Международната организация по труда (МОТ) в Женева.

„Правителствата трябва да предприемат политики, които да подобрят възможностите за финансиране на този тип предприятия. Това може да стане чрез осигуряване на подкрепа и обучения на служителите, които да подобрят управлението на компаниите“, отбеляза тя.

Зорница Русинова подчерта, че от ключово значение за подкрепата на малките и средните предприятия е и ефективният диалог между държавата и социалните партньори.  „Акцент в съвместната ни работа трябва да бъдат мерките за преход от неформална към формална икономика“, каза зам.-министърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *