post

Към днешна дата можем да отчетем 81% напредък на ОП “Регионално развитие”. Това каза Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на откриването на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Министърът отчете, че инвестициите по ОПРР в изминалите 7 години са на стойност над 3,1 млрд. лв. Обновени са над 1000 училища и детски градини, 100 туристически обекти са реставрирани и социализирани за посещения, рехабилитирани са над 1000 км пътища от II и III клас. 86 български града са с обновен облик и модерна градска среда, благодарение на програмата.

Павлова призова бенефициентите да работят с ускорено темпо, за да може до края на годината да завършат в максимална степен проектите от предишния програмен период, като не допускат никакъв компромис с качеството, защото лошото изпълнение води до финансови корекции. Министърът увери, че проектите, които не приключат до края на годината ще могат да бъдат завършени през 2016 г. със средства на бенефициента.

Министър Павлова подчерта, че въпреки доброто темпо на работа към днешна дата има 32 рискови проекта по ОПРР, за чието успешно финализиране се следи стриктно. Като такива са определени проектите за интегриран градски транспорт, в сектор здравеопазване и някои проекти за туристически атракции, при които част от обектите трябва да бъдат довършени. Причината те да бъдат в графата „рискови”, е че част от тяхното изпълнение започна по-късно заради обжалвания, както в областта на строителството, така и при доставката на техника.

Павлова добави, че от 3,131 млрд. лв. инвестиции по ОПРР под риск от загуба са около 66 млн. лв., което е много нисък процент на фона на усвоената сума.

За да се минимизира риска от загуба на средства е взето решение да се финансират допълнително резервни проекти за 120 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *