post

Журито, което ще оценява седемте проекта в конкурса за устройствена концепция на Борисовата градина, вече стартира работа. За негов председател беше избран ландшафтен архитект Пенчо Добрев от Камарата на архитектите в България.

Предстои участниците да защитят проектите си пред журито на следващите три заседания. Победителят трябва да стане ясен до 30-и юли.

Граждански организации се надяват на обществено обсъждане, но засега единствено са приети становищата им по проектите. Според хората, които ежедневно се разхождат в Борисовата градина, не е нужна нова визия, а ред и чистота.

Петко Цветков от партия “Зелените” каза в предаването “Хоризонт до обед”, че конкурсът трябва да бъде прекратен. По думите му липсват ясни критерии за запазване и поддържане на парка именно като паркова площ. “Всичко се оставя в ръцете на архитектите, които биха могли да предложат и застрояване. В документацията липсва ясна гаранция или изискването да не се предвижда по-нататъшно застрояване на Борисовата градина. Липсва и критерий в оценката за съобразяване с Наредбата за поддържане на зелената система на София”, коментира той.

Цветков подчерта, че разчитат на активното гражданско общество да не се стигне до застрояване в Борисовата градина, но не виждат  отговорността на Общината за превантивни действия в тази посока.

Главният архитект на София Петър Диков посочи, че три години е отнело установяването на собствеността и статута на отделните части на Борисовата градина. “Това, което провеждаме като конкурс, не е избор на проект, това е избор на екип, който ще трябва да разработи върху неговата идея, с всички забележки, които ще каже журито и мненията, които се събраха от гражданите. Това е проект, който ще трябва да мине по цялата демократично процедура на обществени обсъждания, на събиране на мнения на граждани и професионалисти, на разглеждане в Общински съвет със съответните корекции. Да бъде утвърден и да може последващите действия на Общината да бъдат в посока на реализацията на идеите, за които настояват и повечето граждани- осветление, добра поддръжка на настилките, чешмички, пейки, да се осигури невъзможност за масово навлизане на автомобили в Борисовата градина”, каза архитектът.

Според арх. Диков Борисовата градина трябва да бъде опазена и развита като главен градски парк на столицата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *