post

14 проекта по досегашната Оперативна програма “Околна среда” имат рискови компоненти, за които има възможност да не бъдат изпълнени в срок, предупреди Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, предаде БНР.

11 от тези проекти са за сектора “Водоснабдяване и канализация”, три – за изграждането на депа за отпадъци.

Василева заяви, че ще се търси начин неизпълнените дейности по проектите да бъдат прехвърлени към новата програма “Околна среда“.

70% ресурса по новата програма са налични за инвестиции във ВИК сектора. В това число са пречиствателни станции, модернизация на водоснабдителната мрежа, цялостното обновяване на мрежата в регионите.

Общият им бюджет е 508 млн. лева. Този ресурс ще бъде осигурен за изпълнението на четирите големи проекта в Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен и още пет проекта насочени към изграждане на пречиствателни съоръжения в големи населени места, където са налице принципите за регионализацията на сектора и консолидацията.

Министърът посочи, че от една страна ще започнем бързо инвестициите и от друга плавен преход от единия към другия период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *