post

„Над 1170 са готовите за саниране сгради, за които са подадени заявления в Българска банка за развитие. До края на годината очаквам поне още 1000“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството в ефира Дарик радио. „Благоевград, Бургас, Стара Загора, Хасково отчитат сериозен напредък по програмата. В Благоевград вече започна санирането на първата сграда, а до момента в града има 103 сключени договора за финансиране“, добави министър Павлова. Според изчисленията за всички дейности по санирането на една сграда в град като Благоевград са необходими средно 500 хил.лв., т.е инвестицията по Програмата в града ще бъде около 60 млн. лв.

„Миналата седмица приключихме много важна стъпка по ОПРР 2014-2020 – сключихме договори с 39 общини, които ще получат общо 1,4 млрд. лв за инвестиции в проекти за градско развитие“, каза министър Павлова. Това включва проекти за подобряване на градската среда, модернизация на градския транспорт, енергийна ефективност в административните и публични сгради. „Общините имат разработени планове за градско развитие. Сега трябва да ги приоритизират, а по-бързите могат вече да започнат с избор на изпълнители“, съобщи Павлова.

„Инвестициите в градовете са само една част от програмата. Със средства от оперативната програма ще се финансират проекти в сферата на образованието, с фокус върху професионалните гимназии“, разясни тя. Със 165 млн.лв. ще се реформира материалната база и сградния фонд на спешната помощ на територията на цялата страна. „Това са мерките, които стартираме още тази година, а от догодина започваме с пътните проекти, за които има осигурени близо 390 млн. лв“ , съобщи министърът.

Министър Павлова заяви, че ако рисковите проекти по ОПРР 2007-2013 не бъдат готови до края на годината, то те ще бъдат завършени догодина, за сметка на бенефициентите. Рискови са проекти като Западната дъга, Северната скоростна тангента, както и проекти за градски транспорт, при които има значително забавяне.

„Държавата трябва да има ясна позиция: толерираме ли незаконното строителство, узаконяваме ли незаконните постройки или не, търсим ли жилища на хората или не. Правилата трябва да са еднакви за всички граждани, не може някои групи да са привилегировани.“, коментира министър Павлова по повод незаконното строителство. „Моето мнение и мнението на ДНСК е, че незаконното строителство не трябва да се толерира. Ние вече 2 пъти давахме законова опция за издаване на т.нар. режим на търпимост. Тоест ако сградата не е опасна и е в общинска земя, би могла да се издаде такъв режим на търпимост. Но никой не се възползва, както по отношение на ромските постройки, така и по отношение на незаконните гаражни клетки.“, обясни тя.

Относно плажовете министърът заяви, че от общо 210 на Българското Черноморие, са отдадени близо 120. За тези от останалите, които имат посетители, ще предоставим финансиране на областните управители, които трябва да наемат спасители и медицински лица, за да ги обезопасят.

Министърът отново обърна внимание, че държавата не може да се намесва в ценообразуването по отношение на услугите, предоставяни на концесионера, но ясно изисква да бъде осигурена 50% свободна плажна зона. Павлова информира, че според предложение на Министерството за изменение в нормативната уредба, тази площ трябва да е равностойна по характеристики на платената зона, за да не се злоупотребява с практиката свободната зона да е непривлекателна за летуващите.

„Концесионерите се опитват да се оправдават с държавата и искат освобождаване от концесионната такса“, каза министърът, „но чрез наема на плажа те печелят основно от заведенията  и преместваемите обекти, така че, стига да искат, спокойно могат да намалят цените на чадърите и шезлонгите“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *