post

Броят на новопостроените жлищни сгради е намалял с 20,9% а жлищата в тях с 35,5% през второто тримесечие на гдината, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). От новопостроените сгради най-много са тези със стоманобетонна конструкция – 70.4%, с тухлена – 24.8%, с „друга” – 3.0%, и с панелна – 1.8%.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (65.8%), следвани от жилищните кооперации (15.7%). В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. се наблюдава увеличение само в броя на новопостроените вили и общежития.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 79 сгради с 392 жилища в тях, Пловдив – 73 сгради със 166 жилища, и Бургас – 60 сгради с 573 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.7%), следвани от тези с три стаи (31.1%), а най-нисък – на жилищата с шест и повече стаи – 2.8%, сочат още данните.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2015 г. е 185.5 хил. кв. м, или с 22.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Жилищната площ също намалява (с 24.9%) до 114.8 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 78.0 кв. м през второто тримесечие на 2014 г. на 94.1 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Плевен – 149.5 кв. м, и Пловдив – 142.5 кв. м, а най-малка – в областите Шумен – 60.0 кв. м, и Благоевград – 67.6 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *