post

Градове с население между 20 000 и 100 000 души могат да кандидатстват до 19 октомври 2015 г. за тазгодишното издание на конкурса “Европейско зелено листо”.

Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на “зеления растеж”, и наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители на конкурса “Европейското зелено листо” поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример, пише GreenTech.

“Европейско зелено листо” се явява версия на конкурса за Европейска Зелена Столица, но в умален вариант – за градовете под 100 хил. души.

Целите на този конкурса са:

– да се отдаде признание на градове, които показват добри резултати и ангажимент за генериране на зелен растеж и опазване на околната среда;
– да се насърчат градовете да развиват активно знанието на хората за опазването на околната среда и да създават у гражданите ангажимент в тази посока;
– да идентифицира градове, способни да станат „зелени посланици“ и да насърчават и други градове за работят повече за градската екология.

„Европейско зелено листо“ ще се състои ежегодно, организиран от Европейската комисия във връзка с Европейска зелена столица“ от 2015 г. нататък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *