post

Правителството определи концесионерите на морските плажове „СБА” в община Каварна, „Смокините – юг”, „Смокините-север“, „Каваците-север”, „Златна Рибка“, „Созопол-Буджака“ в община Созопол и „Козлука“ в община Несебър. Концесионерите са определени след проведени конкурси, а договорите влизат в сила от 1 януари 2016 г. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерски съвет  министърът на регионалното развитие и благоустройството  Лиляна Павлова.

Останалите три от обявените общо 10 процедури за концесии се прекратяват. Процедурата за концесия на плаж „Иканталъка 2“ се прекратява поради липсата на подадени оферти, обясни министър Павлова. Процедурите за плажовете „Корал“ и „Делфин“, за които бяха обявени първите концесии за превръщането им в екоплажове, се прекратяват, защото подадените оферти не отговарят на най-важните изисквания.

„Подадените финансови предложения не дават по никакъв начин добра обосновка за предложената роялти ставка (размер на отчисления), т.е. цената, която концесионерът заплаща“, отбеляза министър Павлова. Тя даде пример с плажа „Корал“ , където предложените параметри предвиждат 5000 души да ползват плажа, но предложените санитарно-хигиенни параметри не са удовлетворителни. „По този начин не се предоставят никакви решения за еко плаж, няма нищо по-различно като предложение от всички останали. Офертите не отговарят на изискванията поради което прекратяваме процедурите“, обясни регионалният министър. Тя добави, че с решение на Министерски съвет се обявяват нови процедури за двата плажа. В новите процедури ще се добавят допълнителни критерии, които ще дават точки за оценка, както за екологичните елементи, така и по отношение на финансовите анализи и параметри, което ще коригира нереалистичните оферти по отношение на финансовите потоци. По думите на министъра залаганите предварително огромен брой  посетители водят до тотално грешно изчисление на финансовите потоци за приходи и разходи, чрез които се обосновава високата стойност роялти, която е част от критериите за оценка на потенциалните победители.

Министър Лиляна Павлова съобщи още, че МРРБ инициира процедура за избор на оценител, който да направи оценка за 15 нови концесии на морски плажове, които към момента са прекратени или са с изтекъл срок на договорите.

Нов елемент при предоставянето на концесии ще е изискването за цената на шезлонги и чадъри, която в момента варира от 5 лв. до 60 лв. и създава огромна диспропорция. „Ние ще стимулираме кандидат концесионерите с това, че който предлага максимално ниска цена на чадърите и шезлонгите, по-голяма свободна площ, или безплатни чадъри –да получава по-голям брой точки, а ставката, която заплаща като концесионна такса на държавата, да се изчислява като финансов поток на реалистичен брой туристи от една страна и от друга да се изчислява спрямо приходите от търговски заведения, търговски площи и т.н. да бъде основата“, каза още министър Павлова.

Министър Лиляна Павлова информира, че очаква през септември Министерството на туризма да предложи на заседание на Съвета за развитие концепция и визия, след което да получи мандат за предложения за изменения в закона относно прехвърлянето на морските плажове. „Всичко това трябва да се случи в следващите месеци, за да може така, както сме поели ангажимент това прехвърляне да стане от януари догодина“, отбеляза министър Павлова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *