post

Инвестиции в размер на повече от 400 млн. лв. ще бъдат реализирани през 2016 г. в минната индустрия от едно от големите предприятия в бранша. Проектите са на “Асарел-Медет” в района на Панагюрище, и около Брезник. В същото време ще бъдат разкрити и близо 800 нови работни места. Това стана ясно от думите на председателя на Надзорния съвет на компанията и председател на Българската минно-геоложка камара (БМГК) Лъчезар Цоцорков.

Два от проектите ще бъдат реализирани в община Панагюрище. Единият е свързан с развитието на руднйик “Асарел” и обогатителна фабрика. Чрез него ще бъдат увеличени 2 пъти запасите на руди и времето за експлоатация спрямо първоначалния проект на находището заради увеличаването на преработката на руди с ниско съдържание на мед.

Вторият приоритет за 2016 г. ще бъдат проектите, за които вече има получено разрешение за търсене и добив на полезни изкопаеми в района на община Панагюрище, а също и около село Боримечково, съобщава iNews.

“С реализацията само на единия проект се очаква в близките години на инвестираме около 160 млн. лв. и да се разкрият допълнително около 380 нови високоплатени работни места”, обясни Цоцорков.

Третият проект е свързан с получената вече концесия за добив в района на Брезник. Той е за над 120 млн. лв., а към това трябва да се добави и разкриването на повече от 400 работни места.

Цоцорков отбеляза и че в бъдеще в цялата страна се очаква развитието на добивната индустрия да се разрасне след приемането на новата минна стратегия, за която от бранша настояват от много години. “Благодаря на Министерството на енергетиката и правителството за тяхната воля и решимост, благодарение на които наскоро Министерски съвет прие дългоочакваната от бранша Национална стратегия за развитие на минерално-суровинната индустрия (Минната стратегия – бел.ред.). Тя е и в съответствие с европейската инициатива за суровините. С изпълнението й се очаква да се увеличат инвестициите в отрасъла, да се увеличат работните места и доходите, включително и приходите в държавния и общинските бюджети от концесионни такси и данъци”, каза Цоцорков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *