post

Малките и средните градове имат също толкова важна роля като големите за устойчивото развитие на територията. Интелигентно организирана национална територия е тази, която използва потенциала и на малките и средни градове, създавайки равновесие между малките и големи градски центрове. Тази позиция застъпи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на конгреса на високо равнище в Париж „Smart Countries & Cities Congress“, посветен на възможностите за развитие на съвременните градове и държави.

В момента 75 на сто от населението в България е съсредоточено в големите и средноголемите градове. Наличието на целенасочена политика за устойчиво градско развитие може да противодейства на негативните териториални процеси и да доведе до разработване, укрепване и разширяване на функциите и ролята на градовете за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие, каза министър Павлова.

По думите й подобрените функционални характеристики на по-малките и средни градове, дават възможност за развитието на нови икономически дейности, които разнообразяват местната икономика и намаляват рисковете по отношение на безработицата и доходите, включително подобряване на работните условия.

Регионалният министър посочи, че България има приета Национална концепция за териториално развитие 2013-2025. Документът представя националната и регионалната пространствена политика, както и политиката за устойчиво градско развитие.

Форумът в Париж се провежда под егидата на френския министър на външните работи Лоран Фабиюс. На едно място министри, кметове, представители на бизнеса, НПО и академичните среди от цял свят обсъждат съвременните политики относно възможностите за развитието на регионите и градовете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *