post

Енергийната сигурност на Европа минава през България. Страната ни има исторически шанс да гарантира достъпна и устойчива енергия не само за нашите, но и за всички европейски граждани. Това каза министър Даниел Митов се обърна към участниците в Международна конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“. Националната и общоевропейската сигурност са немислими без енергийната сигурност, отбеляза в изказването си външният министър. Проектите за повишаване на свързаността в региона са в напреднала фаза, имат приоритетно значение за Европейската комисия и дълбоко осмислят ролята и съдействието на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/. Работим и по възможността да се изгради Европейски газово-разпределителен център в България, заяви още министър Митов.

Министър Митов призова за създаване на Европейски фонд за енергийна сигурност, който да отчита равностойно не само икономическите аргументи, но и стратегическите, геополитическите и критериите за обща сигурност. „Инвестициите в създаването на високонадеждна система за енергийна сигурност често са непосилни за отделните страни. Свързването на Южна със Северна Европа, което ще гарантира многопосочните доставки, е обща задача и ще бъде от обща полза. Енергийният фонд трябва да направи тази задача изпълнима“, изтъкна министър Митов.

Първият ни дипломат очерта и основните цели на българското председателство на ПСЮИЕ в периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. „Основно място сред нашите приоритети заема свързаността. Проектите в областта на транспортната и енергийната инфраструктура носят най-висока добавена стойност за региона и тласкат напред конкурентоспособността и икономическия растеж в ЮИЕ“, посочи българският външен министър. Гарантирането на енергийната сигурност се определя от  доставките от няколко източника, свободния пазар на енергия, инфраструктура с голям капацитет и взаимно обратима свързаност. Разполагаме и с политическото средство да постигнем тази цел и това е Европейският енергиен съюз, заяви министър Митов.

От своя страна вицепрезидентът на Европейската комисия, отговорен за Енергийния съюз, Марош Шефчович, подчерта централното място, което България заема на енергийната карта на Европа. „Три от водещите енергийни проекта за ЕС през следващите години са български. Особено важни за укрепването на енергийната мрежа в региона са междусистемните връки със Сърбия, Турция и Гърция”, коментира Шефчович. „Страната ви ще бъде една от най-облагодетелстваните от създаването на Европейския енергиен съюз, от гледна точка на диверсификация на енергийните доставчици, енергийна безопасност и по-добра свързаност със съседите“, каза още Шефчович.

„Повече от всякога се нуждаем от Енергиен съюз и от солидарност между държавите в рамките на ЕС и на Енергийната общност“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев. Той изрази своята категорична убеденост в нуждата от реализация на Енергийния съюз и коментира, че точно този съюз би предложил работещите решения, когато държавите-членки, чрез транснационално сътрудничество, изпълняват единни приоритети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *