post

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще подпише договор с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на дейностите по проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”.

Проектът за Лот 3 на автомагистрала „Струма” е основен приоритет за финансиране по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширена” Транс-европейска транспортна мрежа в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

С финансирането ще се позволи своевременното стартиране на дейностите по изграждане на участъците от Лот 3 на автомагистрала „Струма” до получаване на формалното одобрение на финансирането по проекта от Европейската комисия.

Лот 3.1 на автомагистрала „Струма” е с дължина от 12,6 км и включва участъка от гр. Благоевград до гр. Симитли, заедно с тунел „Железница” с приблизителна дължина от 2 км.

Лот 3.3 обхваща участъка от гр. Кресна до началото на изградения Лот 4 от автомагистралата при гр. Сандански и е с дължина 23,6 км. За Лот 3.2, включващ трасето през Кресненското дефиле, е в ход проектиране на алтернативно решение за преминаване спрямо варианта за дълъг тунел и след завършването на процедурата ще бъде подаден формуляр за кандидатстване за изграждането на този участък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *