post

„Програмите за трансгранично сътрудничество са изключително важни за развитието на пограничните региони и намират все по-голям фокус. На места те дават дори  по-видими ефекти и резултати от секторните оперативни програми, които изпълняваме“. Toва каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри информационна кампания по първата покана за набиране на проектни предложения по новата Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия.

Тя призова бенефициентите да бъдат активни и да представят иновативни идеи, решения и проектни предложения, които да не репликират на  вече съществуващи модели, от гледна точка на формати и типови проектни предложения. Целта е да се постигне изключително  нов подход и да се  разширяват възможностите за реализация, особено по отношение на меките мерки. „Бъдете по-креативни и търсете решения, които до момента не са изпълнявани в трансграничните региони от гледна точка на възможностите за финансиране, защото това ще има подобряващ ефект за  регионите и изпълнение на целите, заложени в програмата“, призова още тя.

Бюджетът на  първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП България-Сърбия е в размер на над 25 млн.лв. Ще бъдат финансирани проекти за развитие на устойчив туризъм, развитие на младежката инициативност с възможност за реализация на младежите и на пазара на труда и с инфраструктурни мерки, подобряване на околната среда, опазване на биоразнообразието, зелена инфраструктура, еко мерки и др. „Новата програма дава възможностите за финансиране на подходяща инфраструктура, което е възможност за генериране на ключово важни за регионите проекти“, посочи още заместник-регионалният министър.

В хода на  кампанията се предвиждат общо 12 информационни дни в България и Сърбия по отношение на формирането на проектни идеи.  Зам.-министър Николова отбеляза, че за успешната реализация на проектите по програмата е от изключително значение мащабната информационна кампания, която ще даде възможност на бенефициентите да се запознаят по-добре с изискванията за кандидатстване  и намирането на партньори от двете страни на границата.

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия ще финансира проекти в общините Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, от българска страна и сръбските Бор, Зайчар, Топлица, Ниш, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Проектите по първата покана ще се приемат до средата на месец януари 2016г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *