post

България и Словакия ще работят за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на инвестициите с висока добавена стойност, иновации, киберсигурсността и високотехнологичния сектор. Това стана ясно на среща с министъра на икономиката Божидар Лукарски и посланика на Словакия Н. Пр. г-н Мариан Якубоци.

По време на посещението си президентът на Република Словакия ще бъде съпроводен от бизнес делегация с интерес към инвестиции в сферата на киберсигурността, биотехнологиите и ИТ сектора. „Виждаме много възможности за сътрудничество в тези области”, подчерта Н.Пр. Мариан Якубоци и изрази надежда, че ще бъдат открити и други сфери от взаимен интерес, сред които инфраструктурата и електронното управление.

По коригираните данни на БНБ за периода 1996-2014 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Словакия в България възлизат на около 22.9 млн. евро. През 2014 г. от Словашката република са инвестирани 10.7 млн. евро (данните са предварителни). През първите пет месеца на 2015 г. износът за Словакия е 82.075 млн. евро, ръст от 23.8%, 18. място и дял от 0.87% от общия ни износ. Вносът е 146.926 млн. евро, ръст от 24.3%, 18. място и дял от 1.4% от вноса за периода. Стокообменът възлиза на 229.001 млн. евро, увеличение с 24% и дял от 1%.

По данни на Българска агенция за инвестиции към 2015 г., сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, няма такива със словашко участие. По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти със словашко участие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *