post

„В юбилейната година на европейското териториално сътрудничество всичките 12 програми за международно сътрудничество, в които България участва, са одобрени и по голяма част от тях вече може да се кандидатства“. Това каза  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на информационната среща по новата програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

„Програма „Дунав“ ще подкрепя развитието на Дунавския регион, покривайки до голяма степен целите на макрорегионалната Стратегия Дунав“. Програмата е следствие от разделянето на един от финансовите инструменти от предходния програмен период – програмата „Югоизточна Европа“. „С оглед постигането на целите на Дунавската стратегия беше създаден отделен инструмент, който ще подкрепя основните цели на стратегията“, заяви заместник-министърът.

Общият финансов ресурс на програмата е 222 млн. евро, разпределени по 4 приоритетни оси.

„Това е единственият инструмент за транснационално сътрудничество, който по директен начин подкрепя малките и средни предприятия“, подчерта Деница Николова. „Малките и средни фирми имат значителен принос към развитието на Дунавския регион, затова ще насърчим предприемачеството и развитието на иновации, така че да увеличим конкурентоспособността на крайдунавските страни“, допълни още тя.

Програма „Дунав“ ще подкрепи опaзването на природното и културно наследство и ще даде възможност за по-добро използване на ресурсите на река Дунав. „Надяваме се да постигнем и по-добри показатели на околната среда чрез преминаване към нисковъглеродни  икономика“, каза зам.-министърът.

Един от основните приоритети, по който ще се финансират проекти, е подобряването на свързаността между Дунавските страни.

„Възможностите са много, разчитаме на Вашата креативност и активност, за да продуцирате най-добрите идейни проекти, които ние да финансираме, апелира Деница Николова.  Тя обясни, че за всеки проект трябва да има участие на минимум трима партньори от страните участници в Програмата. Кандидатстването се осъществява на два етапа – на първата фаза се кандидатства на концептуално ниво. „Това дава възможност да се фокусирате повече върху това, което искате да постигнете. Ако преминете първия етап, можете да кандидатствате с пълното проектно предложение“, обяви заместник-министър Николова.

„След Германия най-много запитвания, свързани с програмата, са получени именно от България, което показва високия интерес и значимост на инструмента за страната“, обясни Мариус Валентин Никулае, представител от Съвместния секретариат по програма „Дунав“.

Обхватът на новата програма „Дунав“ включва територията на 14 страни. 9 от тях са членки на Европейския съюз – Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Останалите 4 са Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *