post

234 млн. лв. ще бъдат осигурени за фазиране на проекти в сектор “Води”, за да могат да бъдат довършени, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на третото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Околна среда 2014-2020”.

Тези 234 млн. лв. ще са от новата програма, но ще се използват за забавени проекти от старата.

Има възможност някои от рисковите 11 проекта в сектор “Води” и 2 в сектор “Отпадъци” да излязат от риск, каза още Василева, цитирана от “24 часа”. Тя даде пример с изграждането на водния цикъл на Исперих, където се работело с много техника и работна сила.

Министър Василева обясни, че сред проектите, които ще могат да бъдат фазирани, е и този за модернизация на пречиствателната станция в Златни пясъци. Община Варна вече е подготвила техническата документация и след изграждането на станцията ще има възможност да си върне средствата от безвъзмездното финансиране по оперативната програма.

Крайният срок за физическото изпълнение на дейностите по старата ОП “Околна среда” е октомври. Напредъкът обаче бил видим – общо плащанията за програмния период 2007-2013 г. вече са за близо 3,29 млрд. лв., или 98% от ресурса на програмата.

Ще бъде обсъдена покана за проектно предложение към главна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението” за изготвяне на 6 регионални центъра за справяне с бедствия, каза още Василева. Стойността на процедурата, която е по новата ОП “Околна среда”, е 39 млн. лв. Заложено е през 6-те центъра да преминат на обучение близо 37 000 доброволци.

7 млн. лв. ще бъдат осигурени за първата фаза на проект за изграждане на национална система за управление на водите в реално време.

След комитета по наблюдение ще могат да бъдат обявени общо 7 покани за набиране на проектни предложения за 326 млн. лв. “Тези покани са за ВиК сектора, за превенция и намаляване на риска от наводнения, както и по приоритетната ос “Биоразнообразие” – управлението на мрежата “Натура 2000” и картирането на морските защитени зони, коментира екоминистърът.

По индикативната работна програма на Министерството на околната среда до края на 2015 г. е заложено обявяването на 15 покани за проектни предложения на стойност над 1 млрд. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *