post

„Автомобилното производство е един от приоритетните сектори за осъществяване на чуждестранни инвестиции в страната и един от секторите с най-голям потенциал за развитие“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на откриването на тазгодишното издание на „Автомобилен салон София”. Той подчерта, че страната ни се разглежда като конкурентна инвестиционна дестинация за производства от автомобилния сектор заради макроикономическата и фискална стабилност и благоприятното географско положение.

“За нас инвеститорите в областта на автомобилната индустрия са изключително важни. Тяхното присъствие в България е един качествен белег за това докъде сме стигнали и оценка за работата ни”, заяви Лукарски. По думите му в този сектор работят повече от 100 международни и местни компании, производители на части и компоненти за автомобили.

Министър Лукарски подчерта, че неговата цел като министър на икономиката е да повиши покупателната способност на българина, така че повече хора да имат възможността да притежават нови автомобили. „Успехът на подобно издание би било ясен индикатор за развитието на икономиката в страната ни“, допълни той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *