post

България отново бе избрана сред стотици държави да бъде една от страните, които имат възможността да се включат в инициативата The Venture. Идеята за проекта идва от разбирането, че на всеки пазар по света се заражда едно ново поколение потребители, които все повече вярват, че бизнесът трябва да бъде сила, която създава и работи в полза на доброто.

Ако имате добра идея, която е не само печеливша бизнес платформа, но и има потенциал да промени света около нас, то The Venture е мястото, където тя може да бъде оценена, а в последствие – и добре финансирана.

От 1 декември ще бъде отворена за кандидатстване платформата наChivas – “The Venture – WIN THE RIGHT WAY”, в която могат да се регистрират желаещите да участват в инициативата и да спечелят финансиране на идеята си. Те ще се съревновават за награден фонд от 1 млн. долара.

Всеки потенциален участник разполага и с възможността да обсъди идеята си, както и да получи ценни насоки и съвети за кандидатстването на серията от менторски срещи, които се организират от локалната инициатива на Venture.

Включването в менторските срещи е лесно и изисква единствено посещение на сайта http://www.chivasdesk.bg.  Те имат за цел да помогнат на участниците да се подготвят по правилен начин за участието си в съревнованието и да вдъхнат живот на идеите, които понякога е трудно сами да оформят като наистина печелевши и конкурентни.

Условията за кандидатстване са участниците да имат навършени 25 години и идея за печеливш бизнес, която е приложима и социално значима. Информация за кандидатстване можете да намерите на сайта http://www.chivasdesk.bg.

Резервирането на срещи с ментори е напълно безплатно, изисква се само регистрация на участниците.

Менторската програма на Chivas предвижда по две срещи във всеки един от градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Менторите ще бъдат на разположение от 28 октомври до 20 ноември 2015 г. Освен дискусия с тях ще има организирани и индивидуални кратки консултации с кандидатите, които да подпомогнат развиването на идеите им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *