post

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, който ще предложи на Народното събрание. Промените въвеждат разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство.

Основните цели на Директивата са да бъде улеснено навлизането на нови участници в железопътния пазар и подобряването на конкуренцията, за да бъдат постигнати по-ефективни и работещи товарни и пътнически жп услуги.

С предложения законопроект ще се подобрят условията за недискриминационен достъп до жп съоръженията, ще бъде повишена и прозрачността на институционалната рамка на железопътния пазар. Промените целят и постигане на по-добро ниво на сътрудничеството и координация за развитието на международния железопътен транспорт.

Измененията и допълненията са основа и за осигуряване на ефективни стимули за добро и насочено към устойчивото развитие финансиране, както и за увеличаване независимостта и правомощията на регулаторния орган, се казва в съобщение на Кабинета.

Предвидени са и промени, свързани с въвеждането на електронния билет като превозен договор в жп транспорта при превоз на пътници, както и използването на електронна товарителница на товари във вътрешно съобщение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *