„Агрия Груп Холдинг”АД е придобило 100% от акциите от капитала на компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (община Провадия, област Варна) – “Агра”ЕАД, съобщиха от компанията – купувач.

Компанията е титуляр на право на собственост на активи и права  (8 820 дка земеделски поземлени имоти в района община Провадия и община Аврен, област Варна; недвижими имоти – стопански постройки, ведно с прилежащ терен и права на арендуване/наем на общо 7 700 дка земеделски земи).

Сделката е в изпълнение на част от инвестиционната програма на холдинга в направление увеличаване на обработваемите земеделски площи, в това число собствени и арендувани и засилване на преработвателната и ескпортната ориентация на компанията, каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план. Същевременно териториалното разположение на дейността и активите на придобитите от холдинговата компания дружества – „Агра“ЕАД, „БД Агри”ЕООД и “БД Фарм”ЕООД, формира земеделско стопанство, включващо обработваема земеделска земя с обща площ от 40 500 дка, с 50% плътност на собствената спрямо арендуваната земеделска земя, с логистичен център община Провадия, област Варна, което подсилва потенциала на холдинга в направление преработка и експорт и минимизиране влиянието на външните фактори по доставка на основни суровини за производството на продукти по веригата на зърното, се казва в съобщението.

Сумата по сделката не се съобщава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *