post

Европейската комисия подписа споразуменията за безвъзмездно финансиране на проектите, одобрени при първата покана за набиране на проектни предложения по Механизма за свързана Европа, сектор „Транспорт“.

Одобрените проекти са за модернизация на железопътни отсечки  София – Волуяк и София – Елин Пелин, които ще се изпълняват от Националната компания “Железопътна инфраструктура”. За жп участъка София – Волуяк страната ни ще получи почти 76,5 млн. евро, което е 73 % от общата стойност на проекта. Жп линията София – Елин Пелин получава 58 млн. евро, което е 85 %  от общата стойност на планираните дейности.

Във водния сектор е одобрен проект FAIRway Danube, който включва пилотно проучване за изпълнение на дейностите за подобряване на условията за корабоплаването по река Дунав, което включва доставка на 2 кораба за измерване и маркиране на водния път в българския участък реката. Това е съвместен проект между България, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния, като от българска страна бенефициент е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. За него страната ни ще получи почти 6 млн. евро, което е 85 % от общата стойност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *