post

Нова пазарна тенденция се очертава в сделките със земеделска земя. Все повече хора с малки ниви, разпръснати една от друга, решават да ги продадат, вместо да теглят кредит, за да си осигурят пари за покриване на спешни разходи или за инвестиции в нови бизнеси. Това отчетоха от българската компания Агрион. Парите от земя обикновено се ползват за заминаване в чужбина или за започване на нов бизнес особено при по-младите наследници.

С тези средства се финансира покупката и на друг имот. Сделката се реализира бързо, реално собственикът не се ангажира с плащането на лихва, не се начисляват и други такси и комисионни, характерни за традиционното кредитиране. Освен това няма ограничения, свързани с целта на получените средства, както е при кредита и документалното доказване на доходите на кредитоискателя.

Хората не използват земеделската си земя достатъчно ефективно, заради ниската й доходност, трудностите при управлението й, както и отдалечеността, което поражда необходимост да се ангажират роднини.  Почти никой не обработва самостоятелно земята си, най-честата практика за нейното управление е отдаването под аренда, а всеки пети я е оставил да пустее, показват още данните на Агрион.

Именно проблемите с изплащането на рентата е един от основните мотиви за продажба, особено когато става дума за малки парцели или за такива с много наследници. „Нашите клиенти попадат на некоректни арендатори, наплашени са от псевдопосредници, а малките неокрупнени имоти носят все по-ниска доходност. Така най-логичният вариант е да продадат сега”, коментираха експертите. Оказва се, че не са малко случаите, в които  няма подписан договор, а само устна договорка с арендатора за стопанисването на имота, а често рентата се плаща в произведена продукция или с голямо закъснение. Това също обезкуражава собствениците да управляват активно земята. За да се избегне несигурната доходност, компанията предлага услуга, според която да изплати авансово договорената рента за годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *