post

„Столична община работи изключително сериозно по темата за намаляване на вредните емисии на атмосферния въздух. Във всяка една от сферите имаме разработени програми и разбира се една от най-важните сфери – това е транспорта”, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при подписването на меморандума за сътрудничество за развитие и ползване на електрически превозни средства с „ЧЕЗ Разпределение България“.

“За да стимулираме използването на най-екологичния транспорт, през последните години на територията на Столична община бяха изградени 6 зарядни станции за електромобили. Със стъпки, които предприехме и благодарение на Българската асоциация за електромобили облекчихме процедурите. Кметът припомни и че електромобилите са освободени от такса при паркиране в зоните.

Фандъкова коментира, че от общината планират да разширят мрежата от зарядни станции, а наред с това работят и за развитието на системата на градския транспорт. “Особено мащабни са инвестициите в метрото, в електротранспорта с подмяната на 90% от тролейбусите, с новите трамваи. В момента тече процедура за закупуване на 5 нови трамвая. Очакваме и реновирани трамваи, които да дойдат от Швейцария”, допълни тя.

Целта на Меморандума за разбирателство е да съдейства за създаването на обща стратегия и план за действие по отношение на електрическите превозни средства. Страните ще положат всички възможни усилия за ускорено изграждане на необходимата инфраструктура за презареждане на електрически превозни средства на територията на община София и предоставят най-добрите възможни условия на потребителите на електромобили и на операторите на зарядна инфраструктура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *