post

През периода януари – октомври 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 24.4 млрд. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.2% от износа за държавите – членки на ЕС.

През октомври 2015 г. износът за ЕС нараства със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.697 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари – октомври 2015 г. се увеличава с 5.7% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 27.3 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През октомври 2015 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.082 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – октомври 2015 г. е отрицателно и е на стойност 2 892.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 056.3 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през десетте месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (22.4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (20.4%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (1.5%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (24.7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (23.2%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *