post

България падна от девето на дванадесето място в международната аутсорсинг класация на консултантската фирма A.T. Kearney , определящ най-привлекателните дестинации за аутсорсин. Причината, според консултантската компания, е, че у нас расте цената на труда – поради нарастване на данъци, осигуровки и регулации, съобщават от БТПП.

Индексът на консултантската фирма анализира 55 страни с помощта на три отделни показателя:
– финансова атрактивност – включва показатели като средна работна заплата, цени на наеми, електричество, комуникации, данъчна тежест, корупция, стабилност на валутата и др.;
– квалификация и наличие на необходимата работна ръка;
– бизнес среда – отразява общото макроикономическо и политическо състояние на страната.

България влошава резултата си по първите два от тях спрямо предходната година, а т.нар. финансова атрактивност е с най-голям коефициент на тежест.

Увеличаването на минималните осигурителни прагове, което беше направено, засегна IT сектора, заради високите нива на заплати. Това доведе до увеличение на разходите за персонал, които са сред основните за този бранш, коментират от Българската търговско промишлена палата.

България има най-висок ръст на разходи за труд в Европа през 2015 г. Данните са от проучване, провеждано ежегодно от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати.

Позицията на БТПП по отношение на пазара на труда е, че не е икономически обосновано административното налагане на увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. И то при очакван ръст на производителността на труда до 1% през 2015-2016 година (съгласно пролетната макроикономическа прогнозата на ЕК от 2015 г.), минималната заплата се вдигна от началото на тази година с 10.5%, а минималните осигурителни доходи – със 7.5%. Тези решения, взети без оценка на въздействието и при липсата на механизъм за изменението на минималното възнаграждение и минималните прагове означават неизбежно влошаване на атрактивността на страната ни за инвеститорите, което се вижда и от класацията на A.T. Kearney.  От БТПП имат опасения, че това ще се случи и в други класации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *