post

Към края на декември 2015 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 480 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През декември са купени 2 354 дка земеделски земи при средна цена 807 лв/дка и са продадени 3 842 дка. През цялата 2015г. са купени общо 21 536 дка при средна цена 827 лв/дка, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

През месеца са продадени 3 842 дка, а за годината общо са продадени 7 212 дка при средна цена 1373 лв/дка. Отделно са договорени за продажба на финансов лизинг земеделски земи за общо 2424 дка при средна цена 1490 лв./дка.

“Новата стопанска година започна на 01 октомври 2015 г. Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година или 7 366 360 лв., от които авансово са събрани 51.1%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 88.3% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. – 95.9%”, уточняват от дружеството, цитирани от infostock.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *